Meist

 


Oleme 2002. aastast Õismäel tegutsev meditsiiniettevõte, alates 2020. aastast kannab meie perearstikeskus nime Medicolm. Meie perearstikeskuse eesmärgiks on pakkuda oma patsientidele parimat peremeditsiiniteenust. Asume Haabersti tervisekeskuse neljandal korrusel. Pereõde on meie tervisekeskuses patsientide esmane tervisenõustaja, kes suunab tõsisemate probleemide korral perearsti vastuvõtule ja hoolitseb selle eest, et kõik probleemid saaksid lõpuni lahendatud. Meie keskuse pereõed Karina Lillqvist ja Astrid Kaasik kuuluvad Dr. Ilona Markus’e tiimi ning pereõde Anna Ilves on Dr. Ulvi Usgam’i tiimis. Perearstid võtavad vastu ainult eelnevalt registreeritud patsiente kodulehel märgitud vastuvõtuaegadel ja kodukorra alusel.

Palun tutvuge meie kodukorraga klõpsates ikoonile house padlock icon

Juhul kui perearstikeskus on juba suletud, on teil võimalus helistada perearsti nõuandeliinile (tel.1220).

Ettevõte tegeleb oma igapäevatöös suures mahus andmetöötlusega. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Perearst Ulvi Usgam OÜ ettevõtte töötleb delikaatseid isikuandmeid ehk terviseandmeid peremeditsiini osutamise eesmärgil ja isikuandmeid patsientidega kontakteerumise eesmärgil e-maili või telefoni kaudu.

Palume oma patsientidel eelnevalt tutvuda e-maili kaudu lahendatavate probleemide juhendiga klõpsates ikoonile mail icon

Delikaatsete isikuandmete töötlemisel järgime GDPR-st ja Isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid põhimõtteid. Meie asutuse töötajad on kogemustega andmetöötlejad ning alates 2018. aastast jälgib, kontrollib ja nõustab meie kollektiivi andmekaitsespetsialist. Kõikide andmekaitsealaste küsimustega palume pöörduda otse andmekaitsespetsialisti poole aadressil: medicolm@medicolm.ee

 

people icon

Hetkel võtavad meie praksises vastu kaks perearsti ning seetõttu uusi patsiente nimistutesse ei registreerita ja olemasolevad vabad kohad hoiame juba registreerinud ema sündivatele beebidele.

We are sorry but we don't add any new patients to our listing. We keep available places to the mothers who are already registered and having a newborn babies.

Сейчас в нашем семейном центре работают только два семейных врача, поэтому мы не регистрируем новых пациентов, свободные места предназначены для новорожденных детей мам уже зарегистрированных у нас.


 

 


 

Kaebuste, märkuste, ettepanekute, vabade töö- ja praktikakohtade ning andmekaitsealaste küsimuste korral palun võtke ühendust ettevõtte tegevjuhiga aadressil:

[icon name="envelope" class="" unprefixed_class=""] medicolm@medicolm.ee